Company Name: Takeuchi Techno Shanghai Co.,Ltd.

Adress: Building 5, No.1088 Kungang Road, Xiaokunshan Town Songjiang District, Shanghai, China

URL:  http://www.takeuchitechno.com

Mail:  info@takeuchitechno.com

Phone: 021-5128-2651